Garder i Gloppen

Artikkel Navn Gnr Bnr Alt. navn Type Sted Sokn
Hunskår i Breim
Egge (Breim) Egge 31 Våtedalen i Breim Breim