Gjerpen kirke

Gjerpen kirke ligger to kilometer nord for Skien sentrum.

Gjerpen kirke.
Foto: Therese Foldvik (2015).

Kirken er en korskirke i stein i romansk stil fra rundt 1150.

Kirken har vært igjennom en rekke restaureringer og ombygginger, samt en brann i 2003, og i dag er det kun koret igjen fra den opprinnelige kirken.

Gjerpen kirke er viet til apostlene Peter og Paulus.

Litteratur og kilder

Galleri