Gunhild (Sverres mor)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 18. jun. 2020 kl. 09:19 av Cnyborg (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Gunhild (Sverres mor) levde i andre halvdel av 1100-tallet, og var mor til kong Sverre Sigurdsson. Vi vet lite om henne - ikke engang farsnavnet er kjent - og det vi vet kommer fra Sverres saga. Ettersom dette er et skrift laget for å styrke Sverre som konge, er det usikkert hva som er sant i denne kilden.

Årsaken til at hun kalles kongsmor er selvsagt at hun var mor til Sverre. Det er liten grunn til å tvile på akkurat det. Sverre skal ha vært resultatet av et frilleforhold til Sigurd Munn.

I en tale Sverre holdt i 1197 skal han ha lista opp flere greiner av hennes slekt fra Vestlandet og/eller Nord-Norge. Dessverre gjengis ikke disse slektslinjene i sagaen, så det er ikke mulig å etterprøve dem. I en samling gamle ættetavler fra Sunnmøre, som ble skrevet av på 1600-tallet, men som var betydelig eldre, er Gunhild og Sverre nevnt. Det er dermed mulig at hun hadde slekt fra Sunnmøre.

Det vi er nokså sikre på er at hun ble gift med Unas kammaker. Han var fra Færøyene, og var bror av Roe som ble biskop der i 1162. De bodde trolig i Bergen, som også regnes som et mulig fødested for Sverre. Vi vet at Gunhild og Unas fikk sønnen Hide Unasson og flere døtre som dessverre ikke er navngitt. I barndommen gikk Sverre for å være sønn av Unas. Da han var fem ble han sendt til Færøyene for å fostres hos Roe, og der ble han satt i prestelære. Først da han var 24 år gammel skal Gunhild ha kommet til Færøyene og fortalt ham at han var kongssønn. Dette skal ha skjedd etter at hun var på pilegrimsferd til Roma. Etter å ha skriftet om at hun hadde en sønn som ikke visste at hans far var konge, ble saken lagt fram for paven, og hun ble pålagt å fortelle Sverre sannheten.

Etter at Sverre fikk høre denne historien nevnes hun ikke i sagaen. Hun opptrer i noen sagn fra Færøyene som den danske presten J.H. Schrøter publiserte 1849–1850, men Gustav Storm påviste at disse var uhistoriske.

Det er vanskelig å forene Sverres versjon med det vi vet om kronologien. Ut fra sammenhengen i sagaen fikk han vite om sitt kongelige opphav i 1175, og han må dermed ha vært født i 1151. Men Sverres saga forteller også at en av hans yngre søstre fikk sønnen Peter Støyper med en Svina-Stefan. Dette er trolig den Svina-Peter som i sagaen nevnes som fullvoksen mann i 1184. Dermed må ha ha vært født rundt 1164 eller tidligere - og det følger at hans mor må være født før 1151. Dersom hun virkelig var Sverres yngre søster må ha altså ha vært født før 1151 - og da blir det problematisk å godta at han kan ha vært sønn av Sigurd Munn, som ble født i 1133.

Historien om hennes ferd til Roma er det også vanskelig å feste lit til. Etter en ukritisk lesning av historia kan man jo tenke at hun som kongsmor hadde mulighet til å gjøre dette, men på det tidspunktet var jo Sverre i prestelære på Færøyene, og hun var gift med en håndverker i Bergen. Å reise til Roma var en kostbar affære, selv hvis man gikk til fots. Det var også paveskisma på den tida, og pave Alexander III oppholdt seg utafor Roma. Også den angivelige reaksjonen fra paven virker noe merkelig.

Det vi kan konkludere med er at Gunhild med rimelig sikkerhet var Sverres mor, men at det da er langt mer tvilsomt om Sverre Munn kan ha vært hennes far dersom de andre opplysningene stemmer. Helt umulig er det ikke, for det kan også være andre elementer i sagaen som ikke stemmer med virkeligheten.

Litteratur og kilder