Håløygminne

Revisjon per 5. mar. 2019 kl. 20:35 av Gunnar Reppen (samtale | bidrag) (Bilde innsatt)
Forside av Hålogaland historielags skrift «Håløygminne», som Hans Eidnes redigerte i 42 år og som hans sønn Asbjørn Eidnes har redigert like lenge før sønnen Vidkunn Eidnes overtok.

Håløygminne er tidsskriftet til Hålogaland historielag. Det har vært utgitt siden stiftelsesåret 1920, og kommer per 2018 ut fire ganger i året.

Litteratur og kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!