Højesteret

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Højesteret ble oppretta av Frederik III som høyeste appellinstans for Danmark-Norge. Den har hele tiden hatt tilhold i København, først på Slotsholmen, deretter på Københavns slot og nå på Christiansborg slot.

Domstolens ledere fram til 1843

Oversikten har med ledere for domstolen, det vil si øverste tilforordnede fra 1661 til 1758 og justitiarius fra 1674 til 1822. Årsaken til at den ikke stopper i 1814, det vil si året for bruddet mellom Danmark og Norge, er at den første justitiarius etter bruddet var norskfødt og dermed er av interesse på Lokalhistoriewiki, mens den andre er av interesse fordi han hadde hatt flere embeter i Norge.

En del av lederne for retten hadde tidligere hatt embeter i Norge eller andre forbindelser hit. For de dette gjelder er det lenka til biografi. For de som ikke hadde noen direkte forbindelse til Norge er det ikke lenka, men det er mulig å tilføye lenker dersom de viser seg å ha forbindelser til Norge. De tas uansett med, ettersom de vil opptre i enkelte saker som hadde opphav i Norge.

Øverste tilforordnede

 • Peder Reedtz, 1661-1674.
 • Peder Schumacher Griffenfeld, 1674-1676.
 • Frederik Ahlefeldt, 1676-1686.
 • Michael Vibe, 1686-1690.
 • Conrad Reventlow, 1690-1708.
 • Caspar Schøller, (1708-1719).
 • Frederik Rostgaard, 1720-1721.
 • Ulrik Adolf Holstein, 1721-1730.
 • Iver Rosenkrantz, 1730-1740.
 • Johan Ludvig Holstein, 1740-1748.
 • Claus Reventlow, 1748-1758.

Justitiarii

 • Otto Pogwisch, 1674-1676.
 • Ove Iversen Juul, 1676-1679.
 • Holger Vind, 1679-1683.
 • Michael Vibe, 1683-1690.
 • Willum Worm, 1690-1704.
 • Caspar Schøller, 1705-1719.
 • Frederik Rostgaard, 1720-1721.
 • Christian Scavenius, 1721-1726.
 • Christian Braem, 1726-1736.
 • Thomas Bartholin den yngste, 1736-1737.
 • Didrik Seckman, 1737-1743.
 • Oluf Borch de Schouboe, 1743-1758.
 • Hans Frederik von Levetzau, 1758-1763.
 • Caspar Christopher Bartholin, konst. 1763-1765.
 • Mogens Rosenkrantz, 1765-1769.
 • Villum Berregaard, 1769-1769.
 • Jens Krag-Juel-Vind, 1769-1776.
 • Henrik Hielmstierne, 1776-1780.
 • Peder Rosenørn, 1780-1782.
 • Adolph Sigfried von der Osten, 1782-1788.
 • Jørgen Erik Skeel, 1788-1789.
 • Christian Urne, 1790-1794.
 • Stephan Hofgaard Cordsen, 1794-1799.
 • Jacob Edvard Colbiørnsen, 1799-1802.
 • Frederik Julius Kaas, 1802-1804.
 • Christian Colbiørnsen, 1804-1814.
 • Peter Feddersen, 1815-1822.
 • Anker Vilhelm Frederik Bornemann, 1822-1843.

Kilder