Halvor Folkestad

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 2. mai 2023 kl. 11:01 av Kallrustad (samtale | bidrag) (lenke)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Biskop Halvor Folkestad.

Halvor Folkestad (1807-89), også kjent som Halvor Olsen Folkestad, var teolog. Han var født i Bø i Telemark, som sønn av sersjant og gårdbruker Ole Halvorsen Folkestad (1778–1864) og Asberg Augundsdatter (1785–1866). Han ble gift i 1838 med Anne Dorothea Fredrikke Gjør (1797–1866). De var barnløse.

Folkestad ble cand.theol. i 1836. Etter å ha vært lærer på Karmøy, ble han i 1841 utnevnt til sogneprest i Mo i Telemark. Fra 1849 var Folkestad i 10 år sogneprest i Kviteseid og inspektør for lærerseminaret der. I 1859 etterfulgte han Magnus Brostrup Landstad som sogneprest i Fredrikshald, nå Halden. (Landstad hadde forøvrig også vært prest i Kviteseid, 1834-39).

Folkestad var biskop i det nyopprettede Hamar bispedømme 186487. Fra 1873 til 1887 var han også overhoffpredikant, etter å ha holdt talen ved kroningen av kong Oscar II og dronning Sophie i Trondheim 1873.

Folkestad han hadde en rekke offentlige tillitsverv, blant annet var han medlem i almueskolelovkommisjonen 1858–60, av den store kirkekommisjonen 1859–70 og av interimsregjeringen 1875.

I 1865 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs Orden, og han fikk kommandørkorset av 1. klasse 1875.

Halvor Folkestad døde 30. september 1889 på Hamar. Dagen etter ble han omtalt i en fyldig nekrolog i Aftenposten (utdrag):

Forhenværende biskop over Hamar Stift Folkestad er ifølge telegram fra Hamar i eftermiddag kl. 4 stille og rolig afgaaet ved døden i den høie alder af 82 aar. Folkestad var en af vor kirkes stouteste mænd. Den store, sterkbyggede mand det aabne, men beskedne ansigt, den klare og klangfulde røst var alt ydre sindsbilleder for den manden iboende kraft, klare forstand og uforsagte og urokkelige overbevisning. Født bondesøn, der ved sin egen energi havde arbeidet sig gjennom almueskolestillingen til landets høieste kirkelige verdighet, vedblev han til alle tider at omfatte almueskolen med særlig interesse.

Halvor Folkestad er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. På gravminnet er tittelen «Biskop i Hamar Stift» benyttet.

Folkestad hadde tatt avskjed som biskop to år før han gikk bort, og ble etterfulgt av Arnoldus Hille.

Folkestads gate på Hamar er oppkalt etter ham.

Galleri

Kilder og referanser

På dette bildet fra bispemøtet i Kristiania høsten 1877 sitter biskop Folkestad i første rekke til venstre.
Foto: Ludwik Szacinski (1877)/Oslo Museum.

Eksterne lenker