Hans Abel Hielm

Hans Abel Hielm (1792-1869) var Akers første ordfører.

Hans Abel Hielm (født 11. august 1792 i Kristiansand, død 2. april 1869 i Christiania) var bokhandler, pressemann og lokalpolitiker. Han var født i Kristiansand som sønn av regimentskvartermester og auditør Børge Jonassen Hielm (1740–1810) og Hulleborg Abel (1762–1834). Han var bror av Jonas Anton Hielm (1782–1848). I 1818 ble han gift med Jenny Mitchell (1793–1861). Han var far til amtskonduktør Birger Hielm (1821–90), som igjen var far til bokbindermester Aagot Hielm (1872–1951).

Hans Abel Hielm ble student i København i 1811 etter å ha vært elev ved Kristiansands katedralskole, og tok andreeksamen 1812. Han reiste tilbake til Norge i 1814. Hielm etablerte i 1815 Det Norske Nationalblad som talerør for broren, som var stortingsmann og en ledende opposisjonsleder. Bladet ble stoppet i 1821 på grunn av artikler som regjeringen mente var injurierende. I 1821 etablerte Hielm en ny avis, Den Norske Nationalven, men denne gikk inn allerede i 1823.

Etter dette solgte Hielm bokhandel og trykkeri og flyttet til Aker, der han ble gårdbruker på Søndre Bånkall gård (lå ved Trondheimsveien 605, men er revet). Han ble også en aktiv lokalpolitiker. I 1837 ble han den første ordføreren i Aker herred, en posisjon han hadde til Adolf Bredo Stabell tok over i 1839. Mot slutten av livet bodde Hielm i Christiania.

Kilder og referanser

Eksterne lenker