Hans Torgersen Vestby

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Torgersen Vestby 1862-1927

Hans Torgersen Vestby (født 1862 i Skedsmo, død 1927) fra Vestby i Strømmen er kjent for å ha konstruert det som ikke bare var Norges første bil, men den må også ha vært den første eller andre bilen med forbrenningsmotor som i det hele tatt er konstruert i Norden. Kjøretøyet tilbakela strekningen fra Strømmen til Kristiania for egen maskin og var drevet av en petroleumsmotor, antagelig bensin. Turen må ha foregått på det som i dag heter Gamle Strømsvei, for Strømsveien slik den ligger i dag, ble bygd i årene etter 1910.

Hans Torgersen Vestby var født i 1862 – ett år før Henry Ford – på gården Øvre Vestby i Strømmen. Han overtok etter hvert gården, men var betydelig mer interessert i teknikk enn i jordbruk. Men en viss interesse for jordbruk hadde han så lenge dette kunne kombineres med teknikk. Han konstruerte flere traktorer og systemer for pløying med maskinkraft i form av stasjonær motor eller dampmaskin og wiretrekk. Ved siden av gårdsdriften var han ansatt som mekaniker og vognmann på Strømmens Værksted.

Hans disponerte en tidligere låve på gården Flaen under Vestby - gnr 79 bnr 4, en gård som måtte vike plass for Norsk Hoved-Jernbane da denne ble anlagt i 1854.  Hovedbygningen måtte kondemneres, men låven kunne fortsatt bli stående. Det er kjent at Hans her hadde verksted og lager hvor han drev med motorer, vogner og ulike konstruksjoner, bl.a. for tresking og pløying. I en beretning om Kjeller flyfabrikk er det nevnt at maskindriften på fabrikken var "en gammel ombygd gassmotor utlånt fra skraphandler Westbye i Strømmen". Det er altså mye som tyder på at "skraphandler Westbye" er identisk med Hans Torgersen Vestby, mannen som i Aftenposten 1895 ble kalt konstruktøren av Norges første bil

Litteratur

  • Bertheau, Øystein og Christian Stokke: Made in Norway? Historien om forsøk på bilproduksjon i Norge. Oslo 1991.
  • Gretland, Peer: Bilens historie. Bilismens utvikling i Norge og en kronologisk oversikt over bilens historie. Oslo 1951.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. Strømmen 2006. ISBN 978-82-997416-0-6.

Eksterne lenker