Harald Gråfell

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harald II Gråfell
Personalia
Tittel: Konge av Norge
Regjeringstid: ca. 961 til ca. 970
Fødselsnavn: Harald Eiriksson
Fødselsdato: ca. 935
Bortgang: ca. 970
Dødssted: Hals ved Limfjorden (Danmark)
Foreldre: Eirik Blodøks og Gunnhold Gormsdatter

Harald II Gråfell (født ca. 935, død ca. 970 i Danmark) var konge av Norge fra ca. 961 til sin død. Han var sønn av Eirik Blodøks og Gunnhold Gormsdatter.

Harald styrte landet sammen med flere av sine brødre, kjent kollektivt som Eirikssønnene. Norges selvstendighet var på dette tidspunkt svak, og de var i stor grad avhengig av velvilje fra sin morbror Harald Blåtann. Maktbasen ser ut til å ha vært på Vestlandet, slik den var for faren Eirik og farfaren Harald Hårfagre. De blir i sagaen framstilt som hardstyrere, og moren blir framstilt som den som står bak og trekker i trådene. Det ser ut til at det var seks Eirikssønner, men selv dette er det tvil om; det kan ha vært fem. De vokste opp utenlands etter at Eirik Blodøks ble fordrevet fra Norge. Alle Eirikssønnene fikk kongsnavn, men Harald framheves som overkonge. Hva som ligger i dette er uklart; det er i det hele tatt usikkert hvor klart definert det norske riket var på et så tidlig tidspunkt.

Under farbroren Håkon den Gode Adalsteinsfostres regjeringstid angrep Eirikssønnene Norge flere ganger, med støtte fra Halard Blåtann. Håkon den Gode falt i slaget ved Fitjar ca. 961, og Eirikssønnene ble dermed konger i Norge, under Harald Blåtanns overherredømme. De befestet sin makt blant annet ved å drepe Sigurd Ladejarl, en av Håkon den Godes menn.

Harald Blåtann skaffet Eirikssønnene makten, men han vendte seg senere mot dem. Muligens var det Håkon Sigurdsson, Sigurd Ladejarls sønn og etterfølger, som sto bak intrigene som førte til dette bruddet. Skaldekvadene forteller at Harald Gråfell falt i kamp mot dansker i Limfjorden. Håkon Sigurdsson ble jarl over hele Sør-Norge, og de andre Eirikssønnene flyktet fra Norge. Dermed var Hårfagre-ættens tid over, og Norge ble siden styrt av flere ladejarler under dansk overherredømme.

Tilnavnet Gråfell navnes i en skaldestrofe, som antagelig er fra kongens egen tid. Snorre forteller at Harald skaffet seg en kappe av gråfell, det vil si saueskinn, fra to islendinger som lå i Hardanger. I senere tid har man lansert teorien om at det heller viser til at Harald handlet med gråverk, det vil si ekornskinn, fra Nord-Norge.

Kilder


Forgjenger:
 Håkon den Gode Adalsteinsfostre 
Konge av Norge
(ca.961–ca.970)
Etterfølger:
 Håkon Sigurdsson