Haugesund

Haugesund er en by i Rogaland, og administrasjonssenter i Haugesund kommune. Byen ble utskilt fra Torvastad kommune som ladested i 1854, og ble kjøpstad i 1866. Byen har drøyt 44 000 innbyggere (2012). Tettstedet Haugesund omfatter også områder i Karmøy kommune.

Motiv fra Haugesund.
Foto: Tor-Egil Farestveit (2005).
Motiv fra Haugesund.
Foto: Narve Skarpmoen (1911–1930).

Stedet er nevnt langt tidligere enn 1800-tallet. Allerede i Harald Hårfagres saga dukker det opp, men da som et nokså ubetydelig sted. På 1700-tallet begynte Haugesund å bli en viktig fiskehavn, særlig knytta til sildefisket. På 1800-tallet ble den eksporthavn for sild, da man trengte et utskipingssted mellom Stavanger og Bergen. Det ble også utvikla annen næringsvirksomhet innen skipsfart og industri. I dag er Haugesund også et viktig handels- og servicesenter for Ryfylke, Sunnhordland og deler av Hardanger.

Da Haugesund ble et ladested i 1854 var det bare omkring 1000 innbyggere. Tallet økte til omkring 3200 i 1866. 10 000 innbyggere ble passert rett før år 1900, og 20 000 i 1920. Etter denne voldsomme veksten fulgte en periode hvor folketallet stagnerte, og i 1960 passerte man 27 000 innbyggere. Mot slutten av 1980-åra begynte en ny vekstperiode.

Galleri

Kilder

Koordinater: 59.41376° N 5.26799° Ø