Hedrum prestegjeld

Hedrum prestegjeld var et prestegjeld i Tunsberg bispedømme. Det geografiske området som prestegjeldet dekket, er i dag en del av Larvik kommune, men Hedrum var egen kommune tidligere.

Prestegjeldet hadde tre sogn; hovedsognet Hedrum og anneksene Kvelde og Hvarnes. I nyere tid var Nanset sogn, som ble utskilt fra Hedrum sogn, et fjerde sogn i prestegjeldet, men det ble overført til Larvik prestegjeld.

Sognene inngår nå i virkeområdet til Larvik kirkelige fellesråd.