Heidal kommune

Heidal kommune i Gudbrandsdalen vart utskilt frå Vågå kommune i 1908. I 1965 vart kommunen innlemma i Sel. Den tidlegare kommunen svarte til Heidal sokn.

Ivar Dahle, som var Heidal-ordførar 1913-26 og 1929-38. Han reknast som den fyrste sosialistiske ordføraren i Gudbrandsdalen.

I 1933 vart nynorsk skulemål i bygda. Ordførar Ivar Dahle (1877-1949) var drivkrafta i arbeidet for språkskifte i Heidal.

Kjelder