Helga Ramstad

Helga Ramstad fotografert i 1930-åra.
Foto: Ukjent - Arbeidernes leksikon

Helga Ramstad (født 8. januar 1875 i Gullan i Hillestad i Holmestrand kommune, død 20. mars 1956). Hun var innvalgt på Stortinget fra Akershus i perioden 1934-1937, og satt da i sosialkomiteen. Hun var gift med Olav Ramstad (1869-1921) Av yrke var hun husmor og vaktmester ved Østre Akers middelskole fra 1921 til 1941.

Politiker med flere verv

1916-1919 var hun medlem av Aker formannskap, 1928-1931 medlem av Aker herredsstyre. Hun var også medlem av Aker vergeråd, Aker sykehusutvalg, Aker barnehjemsstyre, Aker gamlehjemsstyre og flere kommunale verv i Aker M. fl. - Kommunale verv i Aker kommune. Ut over disse var hun i 1935 medlem av Husstellkomiteen av 1935 og Kostholdsnemnda av 1939. I Arbeiderpartiet var hun medlem av partiets kvinnesekretariat, formann for Akershus arbeiderpartis kvinneutvalg fram til i januar 1945 og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre 1933-1936.

Kilder