Hergisheim

Hergisheim er en trevilla i Stavern (Larvik kommune). Den er kjent som kunstnerhjem, ettersom forfatterne Gisken (1895-1986) og Herman Wildenvey bodde der fra 1927. Hun bodde i Hergisheim til hun var 94 år. Han bodde der til sin død i 1959.

Hergisheim.
Foto: Mahlum (2006)

Ekteparet Wildenvey kom til Stavern i 1923 på leting etter et landsted. Deres leilighet i København hadde brent og forsikringsoppgjøret ble en innledende byggekapital. Tomta ble ervervet på Gisken Wildenveys initiativ. Herman Wildenveys brødre utførte byggearbeidene. De flyttet inn julen 1927 etter å ha leid bolig i Stavern.

Huset er skildret i Gisken Wildenveys memorarer Kjærlighet varer lengst (1975) samt i Tom Lotheringtons biografi om Herman Wildenwey: Wildenvey - et dikterliv (1993).

Navnet Hergisheim er dannet av ekteparets fornavn. Huset var per 2010 i familiens eie.


Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Hergisheim» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.

Kilder

  • Wildenvey-selskapet: Hergisheim