Hjelp:Tabeller (lage)

Først i denne veiledninga finner du svar på noen tekniske spørsmål, og deretter kommer noen praktiske råd som er samla opp gjennom erfaring med å lage tabeller.

Vi har også en veiledning om å bruke og lese tabeller.

Den aller enkleste varianten

 
Trykk «Sett inn» og velg «Tabell», så er du i gang.

I visuell redigering trykker du «Sett inn» og velger «Tabell». Ved å markere en rad (liggende) eller kolonne (stående) kan du legge inn nye rader og kolonner samt flytte eller slette dem. For de som er vant til å jobbe med tabeller i Word eller andre tekstredigeringsprogrammer vil det meste være kjent.

Ved å velge egenskaper kan du angi om tabellen skal være sorterbar, om den har overskriftsrad og så videre.

Den enkle varianten

Du kan enten:

  • Bruke tabellknappen over redigeringsvinduet –   – (under Avansert), velg antall kolonner og rader og legg inn opplysningene dine.
  • Finn en tabell du liker i en artikkel. Trykk på redigeringsfanen, kopier tabellkoden og lim den inn i en ny artikkel. Deretter kan du bytte ut eksisterende data med egne data.

Lage tabeller selv

Du kan også lage tabeller fra grunnen av.

Slik ser et vanlig tabelloppsett ut:

{|class="wikitable"
|+
!
!
!
|-
|
|
|
|-
|
|
|
|}

De enkelte elementene er altså:

{| starter opp tabellen.
class="wikitable" gir tabellen samme utseende som andre tabeller på wikien.
|+ lar deg sette inn en tittel på tabellen.
! lager ei celle i en overskriftsrad.
|- avslutter en rad.
| lager ei celle i en vanlig rad.
|} avslutter tabellen. 

Her kommer et eksempel hvor vi har fylt inn informasjon, fulgt av en visning av hvordan det blir seende ut på en wikiside:

{| class="wikitable"
|+ Eksempel
! Celle 1 !! Celle 2 !! Celle 3
|-
| Innhold celle 1 || Innhold celle 2 || Innhold celle 3
|-
| Innhold celle 1, rad 2 || Innhold celle 2, rad 2 || Innhold celle 3, rad 2
|-
|}

Slik blir det:

Eksempel
Celle 1 Celle 2 Celle 3
Innhold celle 1 Innhold celle 2 Innhold celle 3
Innhold celle 1, rad 2 Innhold celle 2, rad 2 Innhold celle 3, rad 2

Sorterbare tabeller

Hvis du ønsker at tabellen din skal være sorterbar, skriver du i stedet for class="wikitable", som i eksempelet ovafor, class="sortable wikitable".

For at det skal være mulig å sortere tabell, må informasjonen i kolonnene være standardisert. Hvis du for eksempel skal sortere etter årstall og noen av dem er omtrentlige, bør du ikke skrive «ca.» før tallet; skriv det heller etter - ellers vi alle omtrentlige årstall bli sortert nederst. Se gjerne på hvordan dette er løst i andre sorterbare tabeller.

Konvertering av tabell fra regneark

Hvis du har en tabell i et regneark – Excel eller liknende program – kan du lett konvertere det til en wikitabell. Dette gjøres via en nettside, og en vi har god erfaring med er Excel2Wiki: Copy and Paste Excel-to-Wiki Converter.

Framgangsmåte: Kopier alt innhold fra regnearket, og lim det inn i konverteringsverktøyet. Se over alternativene, f.eks. om du vil ha sorterbar tabell, og klikk «Convert». Kopier koden som kommer ut, og lim den inn i wikien.

Noen praktiske råd

Før du starter er det lurt å tenke godt gjennom hvordan tabellen skal se ut. Hvis den blir lang, kan det være mye arbeid å legge til en ekstra kolonne med vanlig redigeringsmodus. Trenger du å gjøre dette anbefaler vi å bruke Visual Editor - se øverst på denne hjelpesida - der det er mulig å redigere selve tabellen på en enkel måte.

Det er vanligvis fornuftig å dele opp informasjonen så mye som mulig. Hvis man lager en felles kolonne for høyde og bredde, vil det skape problemer om du senere ønsker å gjøre tabellen sorterbar etter bredde. Setter du dem i to kolonner vil begge tall kunne brukes til sortering.

Avanserte funksjoner

For mer avanserte tabellfunksjoner, som å slå sammen celler, legge til farger og endre kantlinjene, finner du en forklaring på på Wikipedia på bokmål og riksmål og en annen på Wikipedia på nynorsk. Den engelske veiledninga, Mediawiki User's Guide:Using Tables, viser enda flere avanserte funksjoner.

Men den viktigste hjelpefunksjonen du har på Lokalhistoriewiki er å spørre en annen bruker. Du kan for eksempel spørre på Chris Nyborg (Cnyborg); bare beskriv hva du vil gjøre, så finner vi ut om det er mulig.