Hole historielag

Hole historielag i Hole kommune ble stiftet i 1995.

Eksterne lenker

Historielagets nettsider

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!