Holla kommune

Holla kommune ble oppretta i 1838 ut fra Holla prestegjeld. Det meste av kommunen ble i 1964 slått sammen med Lunde kommune til dagens Nome kommune. En mindre del ble overført til Skien kommune.

Herredshuset i Holla.
Foto: Norske næringsliv, side nr. 387/Nasjonalbiblioteket

Kilder