Hornverket

Hornverket er en del av utenverket på Akershus festning i Oslo. Det er et hornverk som ble påbegynt i 1657 og ferdigstilt i 1689. I dag inngår Hornverket i parkområdet på festningen, og har en artillerioppstilling og bebyggelse.

Utenverket er et regulært hornverk i revetementsmur med bruddstein. Murkrone og terreplein er torvlagt. På det vestre hornet står en kasematt. Man finner også Høymagasinet på Hornverket.

Litteratur