Hugo Kramm

Hugo Kramm (født 5. februar 1890 i Düsseldorf, Tyskland, død 26. april 1958 i Oslo) var en profilert musiker og dirigent som kom til Norge i 1919, etter å ha tjenestegjort som frontsoldat under første verdenskrig. Han ble særlig kjent som musikksjef i Kringkastingsselskapet og dets arvtaker, Norsk Rikskringkasting, i 30 år.

Hugo Kramm.
Foto: Ukjent, hentet fra Mosby (1949): Musikselskabet Harmonien 1765-1945.

Familie

Hugo Kramm var sønn av professor, musikdirektor Georg Kramm (1856-1911) og Hetty Waegelein (f. 1862), og ble gift i 1920 med skuespiller Ada Egede-Nissen (1899-1981).

Liv og virke

Hugo Kramm vokste opp i Düsseldorf, hvor han utdannet seg som fiolinist og bratsjist. Faren, som var hans første lærer, var komponist og leder for Düsseldorfs symfoniorkester. I 1908 reiste han til Berlin, hvor han studerte videre ved musikkhøyskolen der.

Kramm ble medlem av Marteau-kvartetten, ledet av hans fiolinlærer Henri Marteau, som i 1913 turnerte i en rekke land. Under første verdenskrig tjenestegjorde han som frontsoldat.

I 1919 kom Kramm til Norge, hvor han ble ansatt som teaterkapellmester i Stavanger. I 1921 flyttet han til Bergen, der han ble solobratsjist og visekapellmester i Musikselskabet Harmoniens orkester. Kramm var 1924-1927 solobratsjist i Filharmonisk Selskaps Orkester (nå Oslo Filharmoniske Orkester) i Oslo.

Kramm ble i 1927 ansatt som kapellmester og musikksjef i Kringkastingselskapet (fra 1933 Norsk Rikskringkasting). På samme tid startet han Radio-orkesteret med musikere fra Filharmonisk Selskaps Orkester. Samtidig fortsatte han sin karriere som musiker og dirigent.

I 1941 søkte Kramm avskjed etter press fra nazistene. Han ble senere arrestert, men sluppet fri, og flyktet deretter til Sverige. Fra 1945 var han igjen musikksjef i NRK. Han gikk av med pensjon i 1957.

I 1954 ble Kramm utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden.

Enkelte bosteder

I adresseboka for Oslo for 1927 er Hugo Kramm oppført som koncertmester på adressen Camilla Colletts vei 15. På midten av 1930-tallet flyttet Kramm og kona Ada til Tuengen allé 21c i daværende Aker herred (nåværende bydel Vestre Aker i Oslo). Her bodde begge livet ut.

Ettermæle

 
Hugo Kramm og kona Ada er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

I en nekrolog i Aftenposten 28. april 1958, av signaturen "W.S", ble Hugo Kramm beskrevet slik (utdrag):

Sviktende helbred hadde i den senere tid tæret på hans arbeidskraft, hans livsverk var i ytre forstand avsluttet. Men hans innsats har vært et nyrydningsarbeide, han åpnet nye felter for musikklivets blomstring. Med sikker forankring i den klassiske kulturarv viste han sin kjærlighet til norsk musikk, og gav spillerum for musikk fra den populære underholdning til de mindre populære moderne retninger.

Hugo Kramm og kona Ada er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo

Kilder