Hvarnes sogn

Hvarnes sogn er det nordligste av de tre sognene i nåværende Larvik kommune. Det tilhørte tidligere Hedrum prestegjeld. Vest for Lågen omfatter det gårdene Odberg, Vergenes og Rambo, mens det på østsida Lågen strekker seg fra Hellenes i sør til Vierud i nord. En håndfull gårder ligger i åslandskapet østover mot Høyjord.

Hvarnes kirke ligger på gården Vestre Hvarnes' grunn.