Innenriksdepartementet

Innenriksdepartementet var et regjeringsdepartement som ble oppretta av okkupasjonsmyndighetene 25. september 1940, og som ble nedlagt ved frigjøringa i mai 1945. Gjennom mesteparten av denne perioden, fram til november 1944, ble det leda av Albert Viljam Hagelin. Fra 8. november 1944 tok Arnvid Birger Liljedahl Vasbotten over, og leda departementet fram til frigjøringa.

ID var det mest sentrale departementet for Nasjonal Samling regime, ettersom det hadde et overordna ansvar for den nazistiske nyordninga. Selv om mange av enkelttiltaka i nazifiseringsarbeidet ble gjennomført av andre departement, var det ofte Innenriksdepartementet som sto bak planlegginga.

På 1800-tallet fantes i to omganger et departement med lignende navn, Indredepartementet eller Departementet for det Indre (1814–1819) og 1846–1903/1913).

Kilder