Jeanne Coyne Mossige

Jeanne Coyne Mossige (født 28. april 1912 i Philadelphia i USA, død 16. mai 1993 i Oslo) var genetiker. Hun kom til Norge som forsker på 1930-tallet, og forble her livet ut. Hun var først tilknyttet Universitetet i Oslo, deretter Radiumhospitalet i en årrekke.

Faksimile fra Morgenbladet 28. juli 1956: utsnitt av omtale av Jeanne Coyne Mossige.

Familie

Jeanne Coyne Mossige var datter av advokat Marshall A. Coyne (f. 1886) og Edna Steinbach (1886-1920), og ble gift i 1936 med den norske legen Kjell Mossige (1898-1967), ekteskapet oppløst i 1957.

Liv og virke

Jeanne Coyne studerte først musikk ved Radcliffe University i USA, og deretter biologi og genetikk ved Columbia University. Hun kom til Oslo i 1933 som professor L. C. Dunns assistent. Dunn var professor ved Columbia University, og hadde et gjesteopphold i Oslo i denne perioden. Hun ble værende i Oslo, og fra 1936 til 1943 var hun privatassistent hos genetikkk-professor Otto Lous Mohr (1886-1967).

Jeanne Coyne Mossige forble ansatt ved Universitetet i Oslo fram til 1952, blant annet som amanuensisvikar med ansvar for å holde kurs i genetikk for zoologistudenter. I 1952 ble hun forskningsstipendiat, men beholdt likevel sin arbeidsplass ved Universitetet. I 1953 flyttet hun til Norsk Hydros Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. En av hennes elever, dr. Per Oftedal, ble senere landets første professor i genetikk.

Mossige ble senere sjef for dyrestallen på Radiumhospitalet, en stilling hun hadde til hun gikk av med pensjon.

Mossige publisert blant annet en rekke arbeider om insektet drosophilia innen bananfluefamilien, som brukes mye innen arvelighetsforskning, dels alene, dels sammen med andre. Hun gjorde også et betydelig arbeid med å oversette norske doktorgrader til engelsk.

Jeanne Coyne Mossige var fra 1945 medlem av American Women's Club of Oslo, og i mange år var hun klubbens president.

Enkelte bosteder

På slutten av 1930-tallet bodde ekteparet Mossige i Kirkeveien 90 i Oslo, og etter krigen i Abbedisvingen 15 på Bestun og Gregers Grams vei 11 i Ullernåsen (ektemannen Kjell er den som er oppført i adressebøkene). Etter skilsmissen i 1957 fortsatte Jeanne Coyne Mossige å bo i Gregers Grams vei 11, og hun opptrer i adresseboken for 1960/61 under eget navn. I adresseboka for Oslo for 1970/71 er hun oppført som forsker ved Radiumhospitalet med bostedsadresse Suhms gate 5. Den samme adressen er hun oppført med i adresseboka for 1980/81.

Ettermæle

 
Jeanne Coyne Mossige er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016).

I en nekrolog over Jeanne Coyne Mossige i Aftenposten 14. juni 1993, skrevet av Jan M. Wesenberg, ble hun beskrevet slik (utdrag):

Genetiker Jeanne Coyne Mossige døde 16. mai, i en alder av 81 år. Hun levde et sjeldent aktivt liv helt til sin siste dag. Noen få timer før hun døde hadde hun hatt gleden av å høre en fin konsert i Konserthuset. ... Gjennom sitt arbeide fikk hun venner for livet, og var omtalt med respekt og beundring. ... Jeanne Coyne Mossige hadde alltid åpent hus. Hennes velsmakende middager husker mange med glede. Jeanne Mossige var meget beskjeden på egne vegne, mens hun var kompromissløs når det gjaldt faglige problemstillinger og troen på det som var rett.

Jeanne Coyne Mossige er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo

Kilder

Eksterne lenker