Jernalderen

Jernalderen er i norsk historie perioden mellom omkring 500 f.Kr. og omkring år 1050/1100. Den strekker seg fra slutten av bronsealderen til middelalderen, og er den siste epoken i forhistorisk tid. Navnet kommer av at jern fortrengte bronse som det vanligste materiale til redskaper og våpen.

Jernvinne i Telemark fra yngre jernalder.
Foto: Kjetil Loftsgarden

Perioden deles inn i fem underepoker: