Kammerherre

Kammerherre er en rangtittel som opprinnelig ble tildelt hoffmenn som gikk fyrstelige personer til hånde, og som etter hvert i stor grad ble en ærestittel. Tittelen har etter 1905 vært lite brukt i Norge, men i Danmark og Sverige er den fortsatt i bruk; i Danmark også i formen kammerdame.

I rangen av 1746 er overkammerherren i 1. rangklasse, mens kammerherrer er i 2. klasse, plassert rett under overhoffmarskalken og rett over kammerjunkere. Av titler som ble brukt som rene ærestitler er det bare geheimekonferensråd og geheimeråd som sto høyere.

Litteratur