Kammerjunker

Kammerjunker var en hofftittel rangert under kammerherre og over kammerpasje. I rangen av 1746 var overkammerjunkeren plassert som nummer fem i andre klasse, mens de andre kammerjunkerne sto som nummer to i fjerde klasse.

Opprinnelig ble tittelen gitt til unge adelsmenn som gikk fyrsten til hånde, men etter hvert ble det først og fremst en ærestittel. Særlig ble det vanlig at yngre offiserer ved garderegimentene fikk tittelen. De fleste europeiske hoff, også de skandinaviske, brukte kammerjunkertittelen. I Danmark gikk tittelen ut av bruk i 1947, uten at den ble formelt avskaffa.

Litteratur