Karl XIIs gate (Oslo)

Karl XIIs gate (også skrevet Carl den 12tes gate) var ei gate på Vaterland i Oslo, som forsvant helt under saneringa av området i 1960-åra. Den gikk fra Nygata til Lilletorget. Opprinnelig het den Store Vognmandsgade, men i 1874 fikk den navn etter svenskekongen Karl XII. Han bodde under beleiringen av Akershus 1716 i et hus på hjørnet av denne gata og Rødfyllgata.

Karl XIIs gate med nr. 4 til høyre, sett fra Persgangen. Bildet er tatt i 1961, få år før hele området ble sanert.
Foto: Truls Teigen

Fotografen Narve Skarpmoen hadde sitt første lokale i Karl XIIs gate 6 fra omkring 1894.

Galleri

Kilder