Kirke- og undervisningsdepartementet

Kirke- og undervisningsdepartementet var det første departementet som ble oppretta i 1814. Opprinnelig hadde det navnet 1. departement.

Litteratur