Kirkedepartementet

Kirkedepartementet er et navn som ofte blir brukt om det departement som har ansvar for kirkesaker, men det har aldri eksistert som selvstendig departement.

De departementene som har hatt ansvaret for kirkesaker er: