Kirkeristen

Kirkeristen er en vanlig betegnelse på bygningene som ligger rundt store deler av Oslo domkirke, spesielt på Basarene.

Kirkeristen er et vanlig navn på basarbygningene ved Oslo domkirke, men var opprinnelig ei gangbru med ferist inn til kirkegården.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Opprinnelig var Kirkeristen ei gangbru som gikk omtrent fra der Storgata og Dronningens gate krysser hverandre, og inn gjennom kirkegårdsmuren. Brua hadde åpne tremmer, ei ferist, for å forhindre at dyr kom inn på kirkegården – derav navnet Kirkeristen. Det var en tilsvarende rist i Søndre murport.

Etter at brua forsvant ble navnet beholdt, og det ble overført til basarene og etterhvert også ofte til Brannvakten og det åpne området ved domkirken.

Kilder