Kjeller Teknologipark

Kjeller Teknologipark ble etablert i 1990 og er en del av Forskningsparken Lillestrøm-Kjeller. Per 2019 består parken av fire bygg på til sammen rundt 14 000 m2. Området Kjeller Teknologipark er regulert for å kunne oppføre ytterligere 10 000 m2 kontorlokaler.

Kjeller Teknologipark er lokalisert i Kjellers forskningsområde lengst bak i bildet.
Foto: Stig Ervland/Skedsmo kommune.

Kjeller Teknologipark består av fire bygg med adressene Instituttveien 6,8 og 10, 2007 Kjeller. Parken har i 2019 disse virksomhetene innenfor veggene:

  • Kongsberg Defence and Aerospace
  • Rainpower
  • Schlumberger
  • Snorre Data
  • Nemko
  • Complete Consulting
  • Skedsmo kommune
  • Lloyds Register

Alle er viktige aktører på sine felt innenfor Kjellers forskningsmiljø.

Kilder


  Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.