Kjerringøy kommune

Kjerringøy kommune i Nordland ble oppretta i 1906, da Nordfold-Kjerringøy kommune ble delt. Kjerringøy ble i 1964, sammen med deler av Skjerstad og Sørfold, lagt til Bodin kommune, som alt i 1968 ble innlemma i storkommunen Bodø. Kjerringøy kommune hadde et flateinnhold på 176 kvadratkilometer.

Motiv fra Fjær på Kjerringøy, juni 2023.
Foto: Aurora Revå Olsen

Kilder og litteratur