Knut Sevaldsen Bang

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Maleri av Knut Sevaldsen Bang i Hoff kirke.

Knut Sevaldsen Bang (født i 1633 i Oslo, død 1694 på Toten) var prest. Faren, Sevald Thomassøn, var sogneprest og moren het Maragarethe Madsdatter Bang.

I tidlig ungdom startet Knut Sevaldsen Bang på den kongelige skole i Sorø i Danmark. I 1656 ble han skrevet inn ved Sorø Akademi, en av Danmarks eldste kostskoler. Hans læremester var rektor og magister Hans Sørenssen Leth.

8. august 1662 ble han ansatt som sogneprest i «Totens kirke». Han ble ansett som en nidkjær og dyktig prest, men noe hissig og streng. Dette skaffet ham mange fiender, og det ble holdt en del rettsaker mot Hr. Knut. Blant annet ble han tiltalt for å ha deltatt i bryllup på nabogården Gile på en søndag. Han ble angitt for helligbrøde. Saken kom opp for domstolen i Kristiania, der Knut Sevaldsen Bang bedyret at «alt gik staseligt stille og sømmeligt til». Siden sognepresten aldri var skjødesløs i sitt embete, ikke hengiven til drukkenskap eller noen annen uskikk, ble det besluttet at han i det store og hele gavnet sin menighet.

I 1681 ga han ut en katekismusforklaring som het «Dens søde oc velsmagende catecismi brystmelk». Denne katekismeforklaringen ble brukt flittig av både ungdommer og lærere.

Knut Sevaldsen Bang var en dyktig zylograf og kobberstikker, og han var opptatt av kunst. Prestemaleriene i Hoff kirke viser malerier av de femten første prestene fra 1401. Det er regnet som rimelig sikkert at disse maleriene ble laget på initiativ fra Knut Sevaldsen Bang. Det spekuleres også i om han kan ha malt noen av, eller alle, maleriene, eller om det er en annen kjent prestekunstner, Didrik Muus, som har malt dem.

I 1690 ble han prost over Toten og Hadeland.

Knut Sevaldsen Bang døde i 1694 i sitt 32. embetsår, 61 år gammel. Han ble begravet i kirken.

Litteratur

  • Kubberud, M. (1897) "Nogle oplysninger om sognepræsterne i det samlede Totens kald efter reformasjonen".
  • Gihle, Pål (1978): "Hoff kirke", Tidsskriftet Totn - særhefte 3.
  • Om Sorø på Wikipedia