Kongen i statsråd

Kongen i statsråd er en betegnelse på et beslutningsdyktig regjeringsmøte hvor et flertall i regjeringen og kongen eller kronprinsregenten er samlet. Det har i en årrekke normalt vært slike møter på Slottet hver fredag kl 1100.

Regjeringa Borten (1965–1971) i sitt første statsråd på Slottet. Faksimile fra Aftenposten 13. oktober 1965

En beslutning som blir fattet av regjeringen i et slikt møte omtales som en kongelig resolusjon, evt. som «kronprinsregentens resolusjon». Saker som anses for å være for viktige til at de bare behandles av en enkelt statsråd blir, i henhold til Grunnlovens § 28, behandlet av Kongen i statråd.

Vanlig skikk i moderne, norsk rettskrivning er at monarken omtales som Kongen med stor K når det gjelder Kongen i statsråd, og som kongen med liten k når det gjelder personen. Når man kommer over kortformer som «Kongen har besluttet...» angående beslutninger i nyere tid, er det altså regjeringa med kongen til stede som har besluttet noe, ikke kongen personlig.

Litteratur og kilder