Krag er navnet på flere danske og norske slekter. Særlig har ei trøndelagsslekt og ei jyllandsslekt har vært godt representert her i landet; om sistnevnte finner man utdypende informasjon i artikklen Krag på Jylland (slekt), mens det her bare er en enkel oversikt over slekta. Ei tredje Krag-slekt, fra Sjælland, døde ut allerede i middelalderen og ser ikke ut til å ha kommet til Norge.

Krag fra Trøndelag

Trøndelagsslekta Krag stammer fra overhoffrettsprokurator Rasmus Knudsen Krag (omkr. 1663–1719).

Kjente medlemmer av slekta

Krag på Jylland

Jyllandsslekta Krag er først nevnt på slutten av 1200-tallet, men den første personen vi kjenner navnet på er ridder Niels Svendsen Krag til Voldbjerg(nevnt 1363–1401). Slekta døde ut på mannssida i 1763.

Kjente medlemmer av slekta

 • Niels Svendsen Krag til Voldbjerg (n. 1363–1401), ridder.
      • Niels Krag til Agerkrog (var d. 1557). Gift med Else Mogensdatter Stampe av Klarupgård til Kjelllingberg.
       • Erik Krag til Kjellingberg og Lydom (d. 1606). Gift 1) med Anne Nilsdatter Juel; 2) gang med Margrethe Mikkelsdatter til Rolsøgård, 3) med Kirsten Kruse Lauridsdatter.
       • Henrik Krag til Trinderup (Onsild herred) (d. ca. 1614), forlent med Island. Gift med Kirsten Munk Nielsdatter.
        • Birte Henriksdatter Krag (etter 1594-før 1643) gift med Oluf (Ole) Krabbe til Damsgård.
         • Henrik Krabbe til Damsgård (1628-etter 55). Gift med Eva Unger Hans-Wolffsdatter.
          • Ole (Oluf) Krabbe 1697 til Bjerre (etc.) (1656-1728), hoffjunker. Gift 1) med Margrethe Svichtenberg; gift 2) med Ide Sophie Giedde.
       • Mogens Krag (1544–1622) til Agerkrog, Glomstrup og Sønderris. Gift 1) med Sofie Juel Nielsdatter; gift 2. gang med Ingeborg Kaas (Sparre-K.) Eriksdatter.
        • Niels Krag til Kaas etc. (1574-1650), riksråd. Gift i 1610 med Jytte Høeg (Banner) Styggesdatter.
         • Otte Krag til Voldbjerg, Egeskov mm. (1611–1666), riksråd, medeier i Utstein kloster.Gift med Anne Rosenkrantz.
          • Sofie Amalie Krag til Voldbjerg og Vibygård (1648-1710) gift 1. gang med Christoffer Ulfeld til Svenstrup (1645 Østergård-70 Kbh.); gift 2. gang med Otto greve Rantzau..
           • Sophie Hedevig comtesse Rantzau (1690-1775) ~ 1° 1714 Ove Ottesen Skeel til Birkelse.
          • Niels Krag til Voldbjerg etc. (1653-1713), geheimeråd. Gift i 1682 med Sofie Juel Nielsdatter til Totterupholm.
           • Edele Krag (1686-1751) gift med Frederik baron Krag til Steensballegård, se ovenfor.
           • Friderica Louise Krag (1696-1766) gift med Frederik Christian Rosenkrantz til Farskov samt Skovsbo.
            • Nicoline Rosenkrantz (1721 Skovsbo-1771 Kbh.) gift med lensgreve Friedrich Christian av Danneskiold-Samsøe.
         • Anna Cathrine Krag (1616-1687) forlovet med Børge Rosenkrantz til Vesløsgård.
         • Mogens Krag til Kaas (1625–1676), yngste barn av Niels K. og Jytte Høeg, oberst.
          • Niels Krag til Kaas (1661 Køge-1715), gikk 1707 i russisk tjeneste. Gift med Mette Marie von Rockling.
           • Edel Dorte Krag (1698-1781). Gift i 1723 med major Frederik Trolle til Ørumgård.
          • Jytte Krag (1663-1693) gift med major Andreas Borneck.
           • Johanne Bornich (1692 Farregård-) gift med Clements Fischer.
          • Christence Marie Krag (1665 Kaas-1703) gift med oberst Wentzel Georg Frederik von Rheder.
           • Christiane Dorothea v. Rheder til Boddum Bisgård (ca. 1702-1782) gift med Heinrich de Lasson til Boddum Bisgård.
            • Vansel (Wentzel) Fr. Larsen (de Lasson) (1726-55). Gift med Frederika Maria v. Heinen.
          • Arent Krag (1670 Kaas-1718 Moss), 1699 major ved Trondhjemske reg., 1710 oberst og s.å. sjef for 1. Smålenske reg., 1716 kommandant i Fredrikstad. Gift med Kirstine Elisabeth de Tonsberg.
           • Dorte Hedevig Krag (f. 1701) Gift med oberst Godske Hans v. Brüggemann til Østergård og Ulriksholm.
           • Cathrine Anette (Katrine Antonette) Krag.
           • Christian Krag (1706–1762), major.
          • Mogens Krag (1673-1724), offiser.
          • Dorothea Krag (1675–1754). Gift med geheimeråd Jens baron Juel til Juellinge.

Krag på Sjælland

Sjællandsslekta Krag er nevnt siden 1364, og døde ut allerede før 1500.

Litteratur