Krigskirkegården i Fredrikstad

Krigskirkegården i Fredrikstad ble anlagt i 1789 nordøst for Kongsten fort, på Festningsløkken. Kirkegården ble opprettet på grunn av mangel på gravsteder ved kirken i festningsbyen ved at Christi kirkegård ved Vaterland og fattigkirkegården inne i Gamlebyen ble lagt ned. Den nye kirkegården ble den første tiden brukt av militære fra festningsbyen og familiene deres samt for byens fattige. I perioden 1800 til 1808 var mellom 30% og 50% av begravelsene militære og deres familiemedlemmer, de øvrige var sivile. De første 25 årene ble det totalt begravet 1443 personer på Krigskirkegården. Johan Anthon Bing, en to år gammel gutt, var den første som ble begravet her. Ved siden av hans gravsted ble senere hans far, stallmester Christian Bing (1802), mor Johanne Anthonette (1837) og andre familiemedlemmer gravlagt. Et av de nyeste gravminnene er reist over Sessan og Carsten Thiis, dette er utført av Per Vigeland.

Krigskirkegården sett fra Torsnesveien.

Ved siden av garnisonens graver, disponeres en del av kirkegården av Commonwealth War Graves Commission. Kommisjonen har selv stått for planleggingen av den, og et stort «Cross of Sacrifice» i granitt er reist der. På dette området ligger soldater som falt under Jyllandslaget i 1916 (minnesmerke reist 1917) og norske falne etter første verdenskrig har blitt ført hit fra flere steder langs kysten og begravet. Tidligere lå også tyske falne fra første verdenskrig begravet her, men de er nå flyttet mens monumentet over dem fremdeles kan sees på kirkegården. To russiske offiserer, major Jasnov Pavel Vasiljevitsj og oversersjant Aleksandr Nasarov Nikolaevitsj, som falt på Rauer under annen verdenskrig har også fått et monument her.

Frem til 1741 lå garnisonens kirkegård på Isegran, men denne ble nedlagt da «Christ kirkegård» ble anlagt på Vaterland. Etterhvert fikk den navnet «krigskirkegården» av befolkningen, noe som gjør det lett å forveksle den med den som ble opprettet på Festningsløkken i 1789.

Krigskirkegårdens område er på ca 12 dekar, av disse er ca. 4 dekar disponert av Commonwealth War Graves Commission. Med hensyn til drift faller den under Østre Fredrikstad gravlund.

Kilder

Koordinater: 59.198984° N 10.966702° Ø