Kuvlungene

Kuvlungene var en opprørsflokk i borgerkrigstida. Den dukket opp i 1185 og gjorde opprør mot Sverre Sigurdsson, som året før hadde felt Magnus Erlingsson. Dette var den første alvorlige trussel mot Sverres styre etter at Magnus falt.

Navnet kuvlunger var et spottenavn birkebeinerne ga dem etter lederen, som ble kalt Jon Kuvlung. Kuvlung kommer fra norrønt kufl, som betyr munkehette, for Jon hadde vært munk i Hovedøya kloster. Han hevdet å være sønn av Inge Krokrygg, en påstand som var minst like usikker som Sverres påstand om at Sigurd Munn var hans far. Birkebeinerne på sin side hevdet av Jon var en bedrager.

Innen geistligheten fikk kuvlungene betydelig støtte, og spesielt stor sympati hadde de i Viken. De hadde en del framgang, og våget seg til både Nidaros og Bjørgvin, men i slaget ved Bjørgvin i 1188 ble de overvunnet av Sverre, og Jon Kuvlung falt.

Kilder