Kvesthuskassen

Kvesthuskassen var en militær sykekasse som først ble opprettet i 1676. Den drivende kraften bak var stattholderen Ulrik Fredrik Gyldenløve, og planen var å etablere et hospital for skadde soldater fra hæren og marinen. Denne tanken ble etter hvert gitt opp, i stedet ble det et fond for pensjonerte soldater og offiserer med lavere grad fra landforsvaret. Sjøforsvarets folk ble dekket av en felles kasse for Danmark-Norge, mens Kvesthuskassen ble en egen norsk ordning.

Kvesthuskassen skiftet etter hvert navn til Krigshospitalskassen og ble lagt under Armédepartementet i 1819, og fra 1885 under det nyopprettede Forsvarsdepartementet. Den eksisterte gjennom hele 1800- og 1900-tallet, og inngikk senere som en del av FN-veteranenes hjelpefond.

Kilder

  • Nina Hveem Carlsen og Leif Thingsrud: «De i krigen blesserede og falne», i Arkivmagasinet 2/06 (Arkivverket).