Lånke historielag

Lånke historielag er et av fire historielag i Stjørdal kommune, og har arbeidsområde innenfor kommunegrensene av gamle Lånke kommune. Laget ble stiftet 19. april 1977, og det første styret besto av Magnar Rønning som leder, og Jo Sætre, Tormod Aune, Kari Iversen og Sivert Gulaker som styremedlemmer. Historielaget «har som formål å verne om fortidsminner, historiske byggverk og innretninger innen gamle Lånke herred. Det skal arbeides for større forståelse av den gamle bygdekulturen, slik at folk bedre kan ta vare på og verne om gamle innretninger, redskap og ting som ennå finnes kring heimene».

Lagets logo.

Pr. 2019 har Lånke historielag om lag 280 medlemmer. Tallet har økt betraktelig de siste åra; i 2013 var det bare 77 medlemmer.

Hovedaktiviteter

Siden starten har laget jobbet aktivt for å ivareta og formidle den kulturarv som bygda har. Ikke minst er mye av historien gitt ut i bokform. I 1997 ga laget ut gårds- og slektshistorie for Lånke. Dette er et omfattende verk i to bind som viderefører gårds- og slektshistoria fra den gamle bygdeboka hvor redaksjonen ble avsluttet i 1935.

Laget ser det som sin store oppgave å bevare bygdas historie for ettertida. Så etter at gårds- og slektshistoria ble utgitt, har laget gitt ut tre bind til som formidler bygdas historie. Foreløpig siste bind i bygdebokserien omhandler utvandringen fra Lånke til Nord-Amerika fra 1850 til 1930.

Lagets første store oppgave var å merke i terreng og på kart hvor de enkelte gårder i bygda hadde sine setervoller. I det siste har mye arbeid vært knytta til å registrere og merke flere husmannsplasser og anna på eiendommer som Forsvaret kjøpte i 1890-åra. Videre er det i historielagets regi registrert gamle tørkehus, vegleier og fornminner.

Historielaget har også samlet mange bilder som viser livet i Lånke både i fjern og nær fortid. Laget har ingen egen samling av gamle gjenstander eller bygningsmasse. På det feltet samarbeider laget tett med Stjørdal museum.

Lånke har - og har hatt - et rikt foreningsliv. Historielaget har samlet en god del protokoller fra lag og foreninger som ikke eksisterer i dag.

Laget har hatt årlige historiske turer, billedkvelder to ganger årlig samt medvirket i andre historiske arrangement og annet lokalhistorisk arbeid.

Ledere

 • Magnar Rønning, 1977-1978
 • Per Arne Garberg 1979-1980
 • Tormod Aune 1981-1982
 • Mary Bodil Melandsø Kjelsaas 1983 - 1984
 • Jon Aas 1985-1986
 • Kari Iversen 1987-1988
 • Palmer Flekstad 1989-1992
 • Bjarne Morken 1993-1994
 • Magnar P. Veiseth 1994-1999
 • Terje M. Julseth 1999-2012
 • Gunnar Leirtrø 2013-2018
 • Bjørn Sten 2018-

Jan Hoås er hovedforfatter av flere av bøkene som laget har gitt ut. Han er også en mye brukt illustratør.

Publikasjoner

 • Lånke. Gårds- og slektshistorie. Utg. Lånke Historielag. 1997-. ISBN 82-994416-0-9.
  • Bind 1: Slektsregistrering for Sorte, Reppe, Stuberg og Hell, til og med 1995. 1997. 358 s.
  • Bind 2: Slektsregistrering for Bjørgum, Geving, Leren, Dybvad og Elvran, til og med 1995. 1997. 422 s.
  • Bind 3: Lånke, Bosetting og levevilkår 1, Hoås, Jan: Utg. Lånke historielag. 2001. ISBN 82-994416-2-5. 334 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 4: Lånke, Bosetting og levevilkår 2, Hoås, Jan: Utg. Lånke historielag. 2011. ISBN 978-82-994416-5-0. 394 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 5: Utvandringen fra Lånke til Nord-Amerika 1850-1930, Aarnes, Roar: Utg. Lånke historielag. 2015. ISBN 978-82-994416-8-1. 376 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arnøy, Jarle: - slik jeg husker det. Erindringer fra Elvran i 1930-40åra. Lånke historielag 2003. ISBN 82-994416-3-3. 189 s.
 • Hoås, Jan: "Lånke kirkehus 100 år. Kirken og folket". 1999. ISBN 82-995306-0-1. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoås, Jan: Tønsåsen i fortid og nåtid. Utg. Lånke historielag. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Med Kniv og Tro. Kunstneren Oliver Klevsve. Utgitt 2011.
 • Tønsåsen, hefte 2005.
 • Konfirmanter i Elvran og Lånke, bok med oversikt konfirmanter utgitt 2013.
 • Gamle bygdeboka, Lånke herad, innbundet nytt opplag 2015.

Dessuten bidrar mange fra bygda/laget med årvisse artikler i årbok som historielagene i Stjørdalsføret gir ut i fellesskap. Årboka har kommet årlig fra siste halvdel av 1990-åra.

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Eksterne lenker