Laurids Lindenow

Laurids Lindenow (født omkr. 1650, død 10. oktober 1690Sola) var blant annet amtmann i Bergenhus amt og assistensråd ved Overhoffretten.

Han var sønn av lensherre og senere stiftamtmann i Hørje Henrik Lindenow (d. 1673) og Beate Christoffersdatter Ulfeldt (omkr. 1610–1676).

Den 9. juni 1685 ble han fidt med Deliana Lützow (1659–1690), datter av lensherre og senere amtmann i Antvorskov Hugo Lützow og Ide Rosenkrantz.

Han var på Sorø akademi 1655–1656, og foretok deretter en studiereise i utlandet. Han var så kammerjunker hos Christian V og Frederike Amalie. Fra 1681 til 1690 var han amtmann i Bergen. Omkring 1688 ble han assistensråd ved Overhoffretten. Han var også formann i kommisjonen om den økonomiske tilstand i Finnmarken. i 1685.

Han hadde rang av kanselliråd, justisråd og til slutt etatsråd.

Litteratur