Levanger fotomuseum

Levanger fotomuseum ble i 2004 ble konsolidert sammen med Egge Museum, Stjørdal Museum samt Stiklestad nasjonale kultursenter under fellesnavnet Stiklestadmuseene. Levanger museum har også en rådgivende rolle overfor fire andre ubemannede museer som har valgt å ikke gå inn i den konsoliderte enheten.

Levanger museum har fotoansvaret i Nord-Trøndelag og har også egen museumsfotograf. I forbindelse med vårt fotoansvar har Levanger museum flere interessante fotosamlinger, enkelte av dem av nasjonal og internasjonal verdi. Til sammen utgjør fotosamlingene et antall på ca. 450 000 fotografier, negativer og glassplater. I tillegg har museet en mengde fotografisk utstyr.

Kilder


  Levanger fotomuseum er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.