Levanger historielag

Levanger historielag i Levanger kommune ble stifta 20. oktober 1977 og har siden 1981 gitt ut årbok. Historielaget «vil arbeide for å auke forståinga for samanhengen mellom fortid, nåtid og framtid, og auke forståinga for dei verdiar vi bør ta vare på for framtidige slekter - både dei materielle og immaterielle verdiane». Siden 1986 har laget vært medlem av Landslaget for lokalhistorie.

Pr. 2019 har Levanger historielag om lag 200 medlemmer.

Ledere

 • Tov Solheim
 • Sidsel Wohlen
 • Sveinung Havik
 • Ole Henriksø
 • Kolbjørn Nestgaard
 • Ole Henriksø
 • Kirsten Okkenhaug
 • Ola Indgaard
 • Per Anker Johansen
 • Ola Indgaard
 • Johannes Vongraven
 • Hågen Ven

Hovedaktiviteter

 • Gi ut årbok. Årbøkene til og med 2010 er digitalisert og lagt ut på lagets heimeside.
 • Gi ut medlemsblad, ca. to pr. år de siste åra.
 • Arrangere turer, foredrag/kåseri og kurs.
 • Bistå slektsforskere.
 • Arbeid med ulike prosjekt.

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Eksterne lenker