Lillestrøm Cellulosefabrikk AS

Revisjon per 8. okt. 2019 kl. 05:42 av Nils Steinar Våge (samtale | bidrag) (Korr)
Annonse for Lillestrøms Cellulosefabrikk. Annonse fra publikasjonen Norges Varemesse 1921.

Lillestrøm Cellulosefabrikk AS ble etablert i 1908 i Lillestrøm, og var i drift fram til 1943. Ca. 100 mann var sysselsatt ved fabrikken, og den var dermed en av de største bedriftene i Lillestrøm i denne perioden. I 1937 kjøpte Borregaard A/S 35 % av aksjene, og i 1946 solgte selskapet en tredel av aksjene i fabrikkanlegget. Samtidig ble det bestemt at driften ikke skulle gjenopptas.

De faste eiendommene ble solgt med en klausul som sa at det ikke skulle drives treforedlingsvirksomhet som brukte tømmer tatt fra elva. Maskiner og utstyr ble demontert og solgt, og bygningene ble ominnredet til moderne industrilokaler som ble leid ut til flere foretak, men ble også benyttet til selskapets teknisk-kjemiske fabrikasjon.


Kilder og litteratur


Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!