Liste over branner i Østre Toten kommune

Liste over branner i Østre Toten kommune, Oppland er en oversikt over større branner. Branner i bygdelaget Nordlia er foreløpig skilt ut i en egen liste. Sivilforsvarets brannøvelser er heller ikke med.

Dato Sted Kilder og andre opplysninger
2012 (28/1) Vestre Kraby, hovedbygningen. oa.no, 30/1 2012
2011 (14/11) Nordås, del av driftsbygning. oa.no, 15/11 2011
2010 (11/7) Butikken i Østlia oa.no, 11/7 2010
2010 (25/6) Øver-Sukkestad, hovedbygningen. oa.no, 25/6 2010