Lov om kulturminner

Lov om kulturminner, også kalt kulturminneloven, er en lov fra 1978 om vern av kulturminner og kulturmiljøer. Den erstattet både fornminneloven og bygningsvernloven, for å skape en helhetlig lov for vern av kulturminner.

Loven definerer hvilke bygninger og gjenstander som automatisk er fredet, og åpner for vedtak for fredning av andre kulturminner. Den erklærer at alle fredete kulturminner har nasjonal verdi, og foreskriver at de skal reguleres til spesialområde med formål bevaring. Loven bestemmer også hvordan funn av løse minner skal håndteres, både i forhold til eierskap og finnerlønn, samt en rekke andre forhold knyttet til kulturminner.

Kilder

Eksterne lenker