Magnus Lagabøtes bylov

Magnus Lagabøtes bylov fra 1276 var et tillegg til Landsloven fra 1274. Landsloven gjaldt ikke for byene (kaupangene), som hadde spesielle privilegier. Den ble gjort gjeldende for Bergen i 1276, som den var skrevet spesielt for, men ble i løpet av de neste årene vedtatt i noe redigert form for Oslo, Trondheim og Tønsberg.

Byloven var basert på Landsloven og Bjarkøyretten, de gamle lovene for handelssteder.