Malmøya (Oslo)

Malmøya er ei øy på rundt 550 dekar i Bunnefjorden, rett vest for Ulvøya i Oslo kommune. Forstavelsen malm- i navnet betyr «sandmo». Øya har et variert planteliv, og den sørlige delen av strandsonen inngår i Malmøya og Malmøykalven naturreservat, mens man på den nordlige delen finner Nordre Malmøya naturreservat.

Malmøya og Malmøysundet bru sett fra Ormøya.
Foto: Chris Nyborg (2013)
Motiv fra Malmøyveien på Malmøya i Oslo.

Rett vest for Malmøya ligger Malmøykalven, og rett øst ligger Selskjær, også kalt Kaninøya, som ble fredet som naturminne i 1979 og fra 2008 som naturreservat.

Veiene på øya ble hovedsakelig navnsatt i 1956 og i 1965 kom det fast veiforbindelse med Malmøybrua over Malmøysundet til Ormøya.

Mariakirken fikk øya i gave i 1307. Etter reformasjonen ble Malmøya krongods. Gårdsbruket på øya, også det kalt Malmøya, gnr 196, kom senere i Oslo bispedømmes eie. I 1806 ble det så solgt til oppsitteren Christopher Christophersen.

På 1800-tallet begynte man med sementproduksjon på øya, og man kom også tidlig i gang med uparsellering til landsteder. Dette var medførende til at øya ble i 1866 knyttet til fjordbåttrafikken i Oslofjorden da det ble opprettet en rutebåtlinje fra Palébryggen og til øyene i området. Blant de første store landstedene var regjeringsadvokat Bernhard Dunkers «Skinderbugten» (Skinnerbukta) på vestsiden av øya, tegna av Heinrich Ernst Schirmer i årene 1848 til 1851. Dette var første sveitservilla ved Oslofjorden og landstedet var anlagt slik at bukten og naturen rundt ble en del av hageanlegget. Huset brant i 1906. I 1884 ble Malmøya velforening oppretta.

Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) oppretta i 1933 sin skole på øya. Den ble lagt ned i 1939, og videreført på LO-skolen i Sørmarka. Bygningene ble under okkupasjonen brukt av NS Førerskole. Etter andre verdenskrig kom så utbygging av helårs boligfelt. Det er pr. 2013 omkring 200 fastboende på øya. Malmøya landhandel ligger like ved brua. Det er to marinaer på øya, og flere ro- og seilforeninger har tilhold der.

Solvik Camping ble åpna i 1966, og var allerede ved åpninga spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede.

I tillegg til naturreservatene finner man også Malmøya brygge naturminne, et verneområde som ble oppretta i 2008 for å sikre de fossilførende bergartene på øya. Naturminnet på omkring fire dekar ligger ved Malmøya brygge på østsida av øya.

Les også

Kilder

Se også

Koordinater: 59.867422° N 10.757883° Ø