Masovn

Masovn er en smelteovn for fremstilling av jern fra jernmalm.

Masovngata i Kongsberg har navn etter en masovn benyttet i framstillingen av jernartikler til Kongsberg Sølvverk.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

En masovnen har tykke murer av stein, og er bygget som en skorstein. Fra toppen av ovnen (eller skorsteinen) fylles det lagvis med jernmalm og trekull. Det legges også inn litt andre mineraler, men i små mengder. Inne i masovnen oppstod en høy temperatur når trekullet brant, så høy at jernet smeltet og rant ned, mmens slaggsteinen ble liggende igjen.

Nederst på ovnen blåses luft inn ved hjelp av store blåsebelger. Tidligere ble disse drevet av vannhjul, derfor ble jernverkene bygget langs en elv.