Mekanisk tremasse

Mekanisk tremasse er papirmasse som er framstilt gjennom mekanisk sliping av trefibre tilsatt vann. Det brukes ikke kjemikalier, slik det gjøres ved produksjon av cellulose. Slik tremasse var den eldste formen for tremasse som ble brukt som råstoff i papirindustrien, og den representerer dermed starten på moderne treforedlingsindustri. Metoden ble utviklet i Tyskland og patentert i 1844 av Friedrich Gottlob Keller, men først i 1857 greide ingeniør Heinrich Voelter å utvikle et brukbart slipeapparat. Det første mekaniske tresliperiet i Norge ble anlagt i 1863 ved Bentse Brug, og fra 1870-tallet og fram mot århundreskiftet ble det etablert en rekke bedrifter i denne bransjen. Mekanisk tremasse framstilles tradisjonelt av gran og tilsettes noe cellulose for å oppnå økt styrke. Den brukes som råstoff til rimelige papirkvaliteter, først og fremst avispapir, men også bokpapir av lavere kvalitet.

Kilder