Midlandsmål

Midlandsmål er ei undergruppe av austlandsmål innanfor austnorske mål som er særprega ved målmerki jamvekt, kløyvd infinitiv og delt hokjønn. Dei fleste midlandsmåli har tjukk l òg, og med unntak av måli lengst i sør har dei apokope av fleirstavingsendingar (hæsteinn, hestadn). Midlandsmåli høyrer fyrst og fremst heime i dal- og fjellbygdene opp mot Langfjelli mellom Austlandet og Vestlandet. Kjerneområdet er frå Nord-Gudbrandsdalen i nord til Vest-Telemark i sør, men det kan òg argumenterast for å taka med setesdøl i sør og nordmøring og (deler av) romsdaling i nord. Midlandsmålet ligg til grunn for midlandsnormalen, ein rettskrivingsnormal for landsmålet som blant anna vart bruka av Arne Garborg, Olav Aukrust og Alexander Seippel.

Dei viktigaste midlandsmåli er: