Migrasjonsmuseet

Migrasjonsmuseet er et spesialmuseum for hele landet som gjennom dokumentasjon og forskning skal øke kunnskapene om migrasjoner og om norsk utvandring spesielt, dens bakgrunn og forløp, utvandrernes kulturelle utvikling i innvandringslandet og deres forhold til Norge og norsk kultur. Museet skal samle og oppbevare historisk kildemateriale og formidle forskningsresultater bl.a. gjennom utstillinger og publikasjoner. Museet ligger på Ottestad i Stange kommune, sør for Hamar. Det er en del av Anno museum.

Museet ble grunnlagt som Norsk Utvandrermuseum i 1955. Det besto den gang bare av en bygning, et tømmerhus fra Midtvesten i USA som ble innkjøpt i 1954. Det ble satt opp på Norsk FolkemuseumBygdøy og innvia som egen museumsavdeling den 22. juni 1955. I 1972 ble så museet flytta til Hedmarksmuseet på Hamar. I 1988 ble det så et selvstendig museum, men var fremdeles samlokalisert med Hedmarksmuseet. Storflommen i Mjøsa i 1995 førte til at man fikk behov for et nytt anlegg, og 1996–1998 ble museet flytta til Ottestad. Navnet ble endra til Det norske Migrasjonsmuseet – det kalles i dag bare Migrasjonsmuseet – våren 2014 etter vedtak året før.

Samlingen består bl.a. av ca. 7000 amerikabrev som finnes enten i original eller kopi. Brevene er ordnet etter avsender, dato og mottakersted. Videre har museet mikrofilm av kirkebøker fra ca. 2000 norsk-lutherske menigheter i USA fra 1840-årene til 1960-årene. Museet har også mikrofilm av folketellinger fra perioden 1850-1900 for de områder hvor flest nordmenn slo seg ned. Av muntlig kildemateriale har museet 450 lydbåndintervjuer, skrevne intervjuer og minnemateriale fra norskamerikanere i USA og hjemvendte emigranter i Norge. Samlingene er ordnet etter sted og tema.

Museets fotosamling omfatter ca. 6800 fotografier fra 1870-årene og framover. Motivene er fra USA og vedrører utvandringen fra Norge til USA. Samlingen er ordnet tematisk. Mikrofilmer kan lånes ut til bruk ved de offentlige arkivene samt til universiteter og høgskoler, men kopiering av materialet er ikke tillatt. Materialet er ellers tilgjengelig på museet.


Utgående lenker

Koordinater: 60.787849° N 11.122154° Ø